Friday, February 6, 2015

Kunci Sistem Energi ciptaan AllahAllah telah menciptakan alam ini, dengan sistem yang sedemikian hebatnya. Untuk sistem energi, Dia jadikan air menguap dengan matahari yang memberi cahaya dan panas yang berguna, lalu air tersebut menjadi gumpalan awan yang indah, sekaligus melindungi kita dari panasnya matahari. Lalu dia arahkan awan itu dan diturunkan olehNya air hujan yang tercurah dengan hebatnya, dan dia tumbuhkan tanaman-tanaman yang menghasilkan oksigen, buah-buahan, daun-daunan, bunga, madu, menyerap kotoran-kotoran udara. Semua untuk kebutuhan makhlukNya.
Dari awan itu juga Dia jadikan petir. Apabila petir menggelegar, maka hancurlah semua kesombongan, yang ada adalah takut dan harapan, bahwa Dia hendak menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bagi orang-orang yang beriman dan berakal.
Allah berfirman, "Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Maha Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara Keselamatan, Yang Maha Perkasa, Yang MahaKuasa, Yang memiliki segala Keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang memiliki asmaaul Husna (nama-nama yang indah). Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadaNya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS Al-Hasyr: 22-24)